maandag, november 21, 2005

Goeie! Club!

In de afgelopen jaren heeft The New Knowledge Club zich binnen de muren van de Erasmus Universiteit ontwikkeld tot een club die door lezingen en discussies op een praktische en onbaatzuchtige wijze kennis overdraagt. Door de betrokkenheid van jonge academici, studenten, hoogleraren, managers, alumni, ondernemers, ambtenaren, politieke vertegenwoordigers en gepensioneerden is er een breed toetsingveld ontstaan.

Kijk voor meer info op: www.newknowledgeclub.nl