woensdag, augustus 10, 2005

Goeie! Berichten

Elke seconde komt er een weblog bij. Per dag komt dat neer op 80.000 nieuwe digitale logboeken op internet. Dat heeft het Amerikaanse onderzoeksbedrijf Technorati geturfd en gepubliceerd in haar laatste rapport over de situatie in de `blogosfeer', het universum van de weblogs (www.technorati.com/weblog/).

Technorati telde eind juli 14,2 miljoen weblogs tegen 7,8 in maart van dit jaar. Ook op basis van eerdere tellingen becijfert het rapport dat het aantal weblogs elke vijfeneenhalve maand verdubbelt.

Weblogs of blogs zijn relatief eenvoudig te maken en te onderhouden. Van alle weblogs is 55 procent actief, dat wil zeggen dat ze na drie maanden nog steeds bijgehouden worden. Dertien procent wordt ten minste één keer per week geactualiseerd. Deze percentages zijn tamelijk constant, blijkt uit een vergelijking met tellingen die Technorati vorig jaar uitvoerde.

De blogosfeer is zeer gevarieerd, stelt Technorati vast, met weblogs in allerlei vormen, zowel met persoonlijke als beroepsmatige doeleinden. Er zijn onder andere dagboeken, politieke campagnes, kunstprojecten, tijdschriften en sociale netwerken. Weblogs spelen ook een steeds grotere journalistieke rol: door het aankaarten van onderwerpen die er in de gevestigde media bekaaid af komen en als uitlaatklep voor reacties en commentaren. Bij de recente bomaanslagen in Londen bleek dat weblogs de standaard-berichtgeving kunnen aanvullen en verbreden. Ook zijn weblogs een waardevol communicatiemiddel in landen met een repressief bewind.

Behalve naar het aantal weblogs, deed Technorati ook onderzoek naar het aantal `postings', de bijdragen aan de logboeken. Het onderzoek telt ongeveer 900.000 nieuwe aanvullingen per dag, meer dan tien per seconde. Duidelijke pieken in dat aantal zijn te zien bij uiteenlopende gebeurtenissen als de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de tsunami in Zuidoost-Azië, de Superbowl en de aanslagen in Londen. Maar ook bij Goeie! berichten stijgt het aantal 'postings'. Bij het Live8-concert vorige maand liep het aantal postings per dag zelfs op tot 1,1 miljoen. Het blijkt maar weer mensen hebben behoefte aan ontmoetingen.

Bron: NRC Handelsblad 06-08-2005